Eki ana te Korero
ina tuohu keo
me mea hei
maunga ti ti

If you bow,
let it be to
a lofty mountain,